โปรแกรม Dict ช่วยแปลศัพท์

Admin | 16:33 | 0 comments

สามารถ แปลคำศัพท์ ไทยเป็นอังกฤษ หรือ อังกฤษเป็นไทยได้ครับ

ขนาด 27.00MB

Download

Category:

0 comments

Join Me